Starszaki spacerują…

Starszaczki spacerują, zwiedzają i obserwują.