Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny

21 Marca uroczyście powitaliśmy Wiosnę w przedszkolu, dzieci brały udział w quizach, zabawach rozwiązując zagadki o tematyce wiosennej. Później na placu przedszkolnym oficjalnie pożegnaliśmy zimę.