Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice!

Według najnowszych informacji z MEN termin zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach zostaje przedłużony do 24  maja 2020r.