Ogłoszenie!

Informujemy, że z powodu bardzo niskiej frekwencji dzieci i zadeklarowaną nieobecnością do końca miesiąca przerwa świąteczna trwa od 24.12.2019 do 01.01.2020.

Spotykamy się w Nowym Roku 02.01.2020.