Oferta

Oferta

 

Przedszkole „MIŚ” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.


 

Zajęcia dydaktyczne są realizowane zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.


 

W naszym przedszkolu działają 2 grupy przedszkolne:

Myszki

1) oddział dzieci 3-4 letnich

 Słoneczka

2) oddział dzieci 5-6 letnich 

 

Sale dydaktyczne są monitorowane, a każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki.


 

W ramach czesnego proponujemy zajęcia dodatkowe:

zajęcia kulinarne

 

rytmika

 

język angielski ( 3 x w tygodniu )

 

zajęcia taneczne ( płatne )

 

gimnastyka korekcyjno

– kompensacyjna

 

zajęcia plastyczne


 

Zapewniamy również indywidulną opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, Ponadto, współpracujemy ze środowiskiem lokanym: Biblioteką, Strażą pożarną, Policją. Organizujemy wycieczki i wyjazdy edukacyjne np.: do Teatrów.


 

Od września 2016 roku oferta edukacyjna zostanie wzbogacona zgodnie z zainteresowaniami dzieci i propozycjami rodziców.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapraszamy !

OPŁATY

 

Czesne w przedszkolu wynosi 120zł plus dzienna stawka żywieniowa (9,60 zł). W przypadku rodzeństwa drugie dziecko nie płaci czesnego.


 

Zajęcia taneczne – opłata wynosi 20zł miesięcznie.