„Nasze zdrowie”

W dniu 17.10 odbyło się widowisko muzyczno – ruchowe pt. „Nasze zdrowie”

, które poprowadził gość: pan Grzegorz Grądalski z Gorlic. Tematem spotkania było poznanie zasad prawidłowego stylu życia. Dodatkową atrakcją były wykonane przez prowadzącego zajęcia zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem instrumentów muzycznych takich jak: gitara i harmonijka.